Connect with us

Politika e Privatësisë

Politika e privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 07 shkurt 2019

Alba Report operon faqen www.albareport.com.

Kjo faqe ju informon për politikën tonë në lidhje me grumbullimin, zbulimin dhe përdorimin e të dhënave personale si dhe preferencën që ju keni përcaktuar mbi përdorimin e këtyre të dhënave. Politika jonë e privatësisë për faqen Alba Report është krijuar në bazë të standardeve bashkëkohore mbi Politikat e privatësisë së faqes Alba Report.

Ne grumbullojmë dhe përdorim të dhënat tuaja për të përmirësuar dhe për t’ iu siguruar një shërbim të plotë. Duke përdorur faqen tonë, atëherë ju automatikisht pranoni mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave që përputhen me këtë politikë.

Nëse  ka ndonjë ndryshim në këtë politikë, ju do të lajmëroheni menjëherë sapo të vizitoni faqen tonë www.albareport.com ose përmes rrjeteve tona sociale.

Mbledhja e informacionit dhe Përdorimi i tij

Ne mbledhim disa lloje informacionesh për disa qëllime të ndryshme, kryesisht për të përmirësuar shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave që grumbullohen janë:

Të dhënat personale

Nga momenti që ju përdorni faqen www.albareport.com mund t’ iu kërkohet të na jepni disa të dhëna, të cilat mund të përdoren për t’ iu identifikuar ose për të kontaktuar me ju (të dhëna personale). Informacioni personal i identifikimit mund të përfshijë:

  • Email-in tuaj
  • Emrin dhe mbiemrin
  • Adresën dhe kodin postar
  • Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Përdorimi i të dhënave personale

Informacioni mbi të dhënat tuaja, duke përfshirë këtu dhe të dhënat personale ,mund të transferohen jashtë vendit, komunës, vashkisë ose juridiksion tjetër qeveritar. Aty ku mbrojtja e të dhënave mund të mos jetë e njëjtë me legjislacionin e juridiksionit qeveritar të zonës suaj.

Nëse ju gjendeni jashtë Shqipërisë dhe ju keni vendosur të jepni të dhënat tuaja, ju lutem vini re se ne i transferojmë të dhënat tuaja personale në Shqipëri dhe i përpunojmë atje.

Pranimi nga ana juaj e kësaj politike të privatësisë pasuar nga deklarimi juaj i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Alba Report do të marrë të gjitha hapat e nevojshme dhe të arsyeshme për të garantuar që të dhënat tuaja personale të trajtohen në mënyrë të sigurtë. Gjithmonë në përputhje me këtë politikë të privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave nuk do të bëhet në ndonjë organizatë ose vend tjetër nëse nuk ekzistojnë kontrolle edukate. Këtu përfshihen siguria juaj dhe të dhëna të tjera personale.

Shpalosja e të dhënave

Kërkesat Ligjore

Alba Report mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besimin e mirëbesimit si një veprim të tillë është i nevojshëm:

  • Përmbushja e një detyrimi ligjor
  • Për të mbrojtur të drejtat ose pasuritë e Alba Report
  • Për të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me shërbimin tonë
  • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve, të shërbimit ose publikut
  • Për të mbrojtur kundër përgjegjësisë ligjore

Siguria e të dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është një çështje shumë e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet, ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurtë në ditët tona. Në kohën që ne përdorim mjete të pranueshme komerciale  për të mbrojtur të dhënat tuaja, ne nuk mund të garantojmë sigurinë absolutë të tyre.

Ofruesit e Shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe individë të palës së tretë për të lehtësuar shërbimin tonë (ofruesit e këtyre shërbimeve). Për të ofruar shërbimin në emrin tonë, për të kryer shërbime të lidhura me shërbime ose për të ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret shërbimi ynë.

Këto palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale për të kryer këto detyra në emërinbtonë dhe janë të detyruar të mos e zbulojnë ose përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.

Analitika e vizitave në sajtin tonë

Ne përdorim disa ofrues të këtyre shërbimeve të cilat kryhen nga palët e treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e shërbimit tonë.

Lidhjet me faqe të tjera në internet

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera të cilat nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një link të palës së tretë do të drejtoheni në atë faqe të palës së tretë. Ne ju këshillojnë që të rishikoni politikën e privatësisë për çdo faqe që vizitoni.

Ne nuk kemi akses dhe nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, ruajtjen e privatësisë apo praktikat e ndonjë skuadre apo shërbimesh të palës së tretë.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i adresohet askujt nën moshën 18 vjeç. (“Fëmijët”).

Ne nuk përmbledhim me vetëdije informacion nga personat nën moshën 18 vjeçare. Nëse jeni prind apo kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm se fëmijët tuaj na kanë dhënë të dhënat tuaja personale, ju lutemi të na kontaktoni. Nëse ne zbulojmë se kemi regjistruar të dhënat tuaja personale nga fëmijët pa pëlqimin e prindërve, atëherë ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne mund të përditësojmë këtë politikë privatësie herë pas here. Sigurisht që ne do t’iu njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t’ iu njoftojmë me anë të postës elektronike ose një shërbim të shquar në shërbimin tonë, para se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësohet “data e hyrjes në fuqi” në krye të kësaj politike të privatësisë.

Ju këshillojmë të rishikoni rregullisht këtë faqe për ndonjë ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë privatësie janë efektive kur atë janë të postuara në këtë faqe.

Kontaktoni me ne:

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë privatësie, ju lutemi kontaktoni me ne: